Formidlingssalg bobil

Ved formidlingssalg opptrer vi som en «mellommann» og salget av bobil skjer i bilens eier sitt navn. Som «mellommann» er vi ikke «solidarisk ansvarlig med selgeren» og reklamasjonsansvaret faller på eier av bobil, og ikke Auto 3000 Sortland.

Ved formidlingssalg tar vi et honorar i forbindelse med salget som avtales i en avtale på forhånd.

Honoraret inkluderer:

  • Gjennomgang av bobilen etter innlevering
  • Fotografering
  • Annonsering, visning og kundeoppfølging
  • Vask av bobil i forbindelse med prøvekjøringer
  • Papirarbeid og registrering

Omregistreringsavgift og evt kjøpte tjenester kommer i tilegg.
Bobil står registrert på eier frem til salg og nytt eierskifte.

Hva må du gjøre?

Det eneste du trenger å gjøre er å levere bobilen til Auto 3000 Sortland rengjort inn- og utvendig.

Når bobilen er solgt/overlevert ny eier utbetales oppgjør til deg etter fratrekk for avtalt honorar og omregistreringsavgift.

Vi avtaler på salgspris på forhånd som du som eier er fornøyd med og vi som forhandler ser som realistisk etter vår erfaring med markedet.
Skulle det bli bud og forhandlinger utenfor avtalt område vil du som eier bli kontaktet og ha siste avgjørelse.

Ønsker du at vi formidler salg av din bobil?

PS! Det er viktig at du fyller ut alle felt korrekt for at vi skal kunne gi deg et tilbud.

Din kontaktinformasjon vil kun bli benyttet til kontaktopprettelse for å følge opp din henvendelse.