EU-kontroll

Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert innenfor lovpålagt frist. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Personbiler (M1) med tillatt totalvekt 7 500 kg eller mindre og varebil (N1) skal kontrolleres første gang i det fjerde kalenderåret etter registreringsåret og deretter hvert annet år.

Den 8. februar 2019 ble det innført nye regler for EU-kontroll som kan sjekkes her: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/EU-kontroll/Regelverk

Kontrollen kan foretas hos verksteder/kontrollorganer godkjent av Statens vegvesen, blant annet bilverksteder og NAF testestasjoner.

Auto 3000 Sortland har godkjenning:
Kontrollorgan 01 – EU-kontroll av kjøretøy ≤ 7500kg
Bilverksted 01 – kjøretøy ≤ 7500kg unntatt MC, moped og traktor

Verkstedet/kontrollorganet er ansvarlig for at resultatet av kontrollen rapporteres til Statens vegvesen. Du har imidlertid krav på en kopi av kontrollseddelen slik at du – i tilfelle det skulle oppstå spørsmål i ettertid – har en dokumentasjon for gjennomført kontroll.

Kontakt oss om EU-kontroll

Kontakt

Auto 3000 Sortland AS

Besøks- og postadresse:
Verkstedveien 6
8402 Sortland

Telefon: 76 11 31 30

E-post: post@auto3000.no

Faktura:
EHF 981596587
auto3000@faktura.poweroffice.net

Åpningstider

Salg:
Mandag - Fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag: Etter avtale
Søndag: Etter avtale

Personlige avtaler ut over åpningstid kan gjøres på telefon 76 11 31 30 eller e-post: salg@auto3000.no

Kundemottak og verksted:
Mandag - fredag: 08:00 - 16:00

Våre merker:

Tourne